Sčítaní lidu, domů a bytů 2001
Název obce: Krásno, Kód obce: 538337, NUTS 4: CZ0413
             
   
1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu 2. Obyvatelstvo podle věku
             
   
Obyvatelstvo celkem  652 Obyvatelstvo celkem  652  
z toho ženy  321 v tom ve věku 0-4  22  
Muži svobodní  154 V.14  92  
ženatí  132 15-19  40  
rozvedení  37 20-29  122  
ovdovělí  8 30-39  83  
nezjištěno  0 40-49  99  
Ženy svobodné  120 50-59  94  
vdané  130 60-64  34  
rozvedené  28 65-74  37  
ovdovělé  42 75+nezj.  29  
nezjištěno  1  
             
   
3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání 4. Obyvatelstvo podle národnosti
             
   
Obyvatelstvo 15leté a starší  538 Obyvatelstvo celkem  652  
v tom bez vzdělání  5 z toho česká  485  
podle základní vč. neukončeného  158 národnost moravská  1  
stupně vyučení a stř. odborné bez mat.  231   slezská  0  
vzdělání úplné střední s maturitou  100   slovenská  42  
  vyšší odborné a nástavbové  8   romská  7  
  vysokoškolské  15   polská  0  
  nezjištěné vzdělání  21   německá  68  
    ukrajinská  3  
    vietnamská  0  
             
   
5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání 6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
             
   
Obyvatelstvo celkem  652 Obyvatelstvo celkem  652
Věřící  141 Ekonomicky aktivní celkem  332
z toho církev římskokatolická  112 v tom zaměstnaní  310
církev českosl. husitská  1 z toho pracuj. důchodci  11
českobratrská církev evangel.  9 ženy na mat. dov.  1
pravoslavná církev  2 nezaměstnaní  22
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi  1 Ekonomicky neaktivní celkem  300
Bez vyznání  417 z toho nepracuj. důchodci  129
Nezjištěné vyznání  94 žáci, studenti, učni  127
  Osoby s nezjišt. ekonom. aktivitou  20
             
   
7. Ekonomicky aktivní podle odvětví 8. Vyjíždějící do zaměstnání a škol
             
   
Obyvatelstvo celkem  652 Vyjíždějící do zaměstnání  267  
Ekonomicky aktivní celkem  332 z toho v rámci obce  54  
z toho zemědělství, lesnictví, rybolov  20 v rámci okresu  159  
podle průmysl  134 v rámci kraje  21  
odvětví stavebnictví  17 do jiného kraje  12  
  obchod,opravy motor. vozidel  19 vyjíždějící do zam. denně mimo obec  170  
  doprava, pošty a telekomunikace  12 Žáci vyjíždějící denně mimo obec  88  
  veřejná správa, obrana, soc. zabez.  24  
  školství, zdravot., veter. a soc. činn.  24  
             
   
9. Počty domácností podle typu domácnosti 10. Domovní fond
             
   
Bytové domácnosti  226 Domy úhrnem  192
v tom s 1 HD  200 z toho domy obydlené  175
se 2+ HD  26 z úhrnu rodinné domy  162
Hospodařící domácnosti  274 obydlených bytové domy   12
v tom s 1 CD  272 domů  domy soukromých osob  157
se 2+ CD  2   podle obce, státu  11
Cenzové domácnosti  276   vlastnictví SBD  0
v tom úplné rodiny  134   domy do 1919  51
z toho se závisl. dětmi  62   postavené 1920-1945  31
neúplné rodiny  42     1946-1980  21
z toho se závisl. dětmi  24     1981-2001  59
nerodinné domácnosti  9  
domácnosti jednotlivců  91  
             
   
11. Domy podle počtu podlaží a technického vybavení 12. Bytový fond
             
   
Domy úhrnem  175 Byty úhrnem  253
z toho 1.II  166 v tom byty obydlené  226
podle 3.IV  7 z toho v rodin. domech  177
podlaží 5+  0 v bytov. domech  48
počet přípojkou na kanalizační síť  52 byty neobydlené v obydl. domech  10
domů vodovodem  171 byty neobydlené v neobydl.domech  17
vybavených plynem  114 z toho obydl. přechodně  4
  ústředním topením  125 podle důvodu slouží k rekreaci  8
             
   
13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání a velikosti bytu 14. Technické vybavení bytů a ukazatele úrovně bydlení
             
   
Obydlené byty úhrnem  226 Obydlené byty úhrnem  226  
z toho ve vlastním domě  155 byty plyn v bytě  160  
podle podle vodovod v bytě  218  
právního v osobním vlastnictví  1 vybavení vlastní splachov.záchod  200  
důvodu nájemní  53   vlastní koupelna, sprchový kout  206  
užívání člena bytového družstva  0   ústřední topení  139  
z úhrnu 1 místnost  16   etážové topení  27  
podle 2 místnosti  62 průměrný osob na byt  2,75  
počtu 3 místnosti  67 počet osob na obytnou místnost 8+m2  0,94  
obytných 4 místnosti  40   obytné plochy na byt  62,99  
místností 5+ místností  28   obytné plochy na osobu  21,6  
    obytných místn. na byt  3,09  
© Český statistický úřad, 2004