Rozpočet  na rok 2005

Na základě zákona  č. 250/200Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů,   ustanovení § 11, odst. 2) .

 

Dne 30.5.2005 na mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva obce Krásno byl schválen návrh rozpočtu  na rok  2005 v závazných ukazatelích.

 

Kapitola  02     -          Vodní hospodářství                                 3 358,90

Kapitola  10     -          Komunikace                                              200,00

Kapitola  10/10  -        Lesní správa                                           1 050,00

Kapitola   14      -        Školství, MŠ                                              740,00

Kapitola   16      -        Kultura                                                         45,60

Kapitola   19      -        Hasiči                                                         234,00

Kapitola   19      -        Vnitřní správa                                         2 809,00

Kapitola   39      -        Bytové hospodářství                               3 254,00

Kapitola   41      -        Všeobecná pokladní správa                       612,00

Celkem výdaje:                                                                         12 303,50

 

 

 

Daňové příjmy                                                                            5 020,00

Ostatní příjmy                                                                             5 830,50

Vlastní zdroje                                                                              1 453,00

Příjmy celkem:                                                                          12 303,50

 

 

Příjmy                                                                                        12 303,50

Výdaje                                                                                   -   12 303,50

Rozdíl                                                                                               0