>>>o obci<<< >samospráva< >obecní úřad< >jízdní řády< >fotogalerie< >právní normy< >>instituce<< >>formuláře<< >kniha návštěv< >hlavní stránka<

Obec Krásno je po reformě veřejné správy takzvanou obcí 1. typu a vykonává pro své občany činnosti samosprávné. Z činností státní správy pak pouze evidenci obyvatel, vykonává působnost silničního správního úřadu pro místní a veřejně přístupné účelové komunikace a řeší přestupky:

Obecní úřad Krásno - Radniční 1

Na úřad tedy zpravidla - zatím - musíme někam jinam. Na nalezení těch úřadů, které potřebujeme nejvíc, tedy stačí Horní Slavkov - obec s pověřeným obecním úřadem (takzvaná obec druhého typu), kde již těch činností pro nás udělají více:

Městský úřad Horní Slavkov - Poštovní 12

Správní odbor - matrika

Sociální odbor


Odbor Stavební úřad

 

Úřad práce v Sokolově

kontaktní místo H. Slavkov - ul. Poštovní 658/6

 

A to co nenajdeme ve Slavkově, musíme hledat v obci z rozšířenou působností - v obci tzv. třetího typu, a tou je pro nás Sokolov.

 

Městský úřad Sokolov - Rokycanova 1929 a Jednoty 654

Odbor stavebního úřadu a památkové péče

Odbor obecní živnostenský úřad

Odbor dopravně-správních agend

Odbor životního prostředí

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Sokolov
Nádražní 11
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Okresní pojišťovna Sokolov
Boženy Němcové 2065
  • provádí všeobecné zdravotní pojištění, pokud toto pojištění neprovádějí
    resortní, oborové a podnikové zdravotní pojišťovny.

  • zprostředkovává úhrady za výkony závodní preventivní péče a specifické
    zdravotní péče zaměstnancům, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči, (dále jen "specifická zdravotní péče")

Nejvyšší kontrolní úřad ,oblastní odbor Sokolov
K.H.Máchy 1266

Katastrální úřad v Sokolově - U Divadla 20

Územní vojenská správa - K.H.Borovského 55

Obvodní báňský úřad v Sokolově - B.Němcové 1932

Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
územní odbor Sokolov - Petra Chelčického 1560

 

KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech
územní pracoviště Sokolov - Chelčického 1938
Okresní státní zastupitelství Sokolov
Karla Havlíčka Borovského 42

Okresní soud v Sokolově - Karla Havlíčka Borovského 57

Celní úřad Karlovy Vary - pobočka Sokolov - U Divadla 27

 

Pozemkový fond České Republiky - Nádražní 11

Občas je potřeba i něco na Krajském úřadě Karlovarského kraje:

Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88, K. Vary

Výjimkou z tohoto systému je např. podávání daňového přiznání, na to zatím musíte do Chodova.

Finanční úřad v Chodově, ČSO 1007

zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
vyhl. č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty
zák. č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zjištění zákl. daně z příjmů
zák. č. 587/1993 Sb. o spotřebních daních
zák. č. 16/1993 Sb. o silniční dani
zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
zák. č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
zák. č. 576/1990 Sb. o rozpočtových pravidlech ČR a obcích ČR
zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
zák. č. 531/1990 Sb. o územních finančních orgánech
zák. č. 251/1994 Sb. o poskytování dotací na tepelnou energii

 

Další úřady taktéž nejsou umístěny podle výše uvedeného modelu, a musíte je hledat jinde, např:

 

Správa chráněné krajinné oblasti SLAVKOVSKÝ LES
Hlavní 504, Mariánské Lázně

 

Agentura ochrany přírody a krajiny  ČR - středisko Plzeň, Malá 9