KRÁSNO

Obyvatel: 706 Prům. věk: 38,1
   (31.10.2005)    - ženy: 39,2
      - muži: 37,1
Popisná čísla: 196 Počet bytů: 270
Zem. šířka: 50° 06'  Zem. délka: 12° 47' 

Nadm. výška: 688m n.m.

(rozhledna: 777m n.m.)

Katastrální území:
673811 Krásno nad Teplou
673781 Dolní Hluboká
673790 Háje nad Teplou
673820 Milešov

Dolní Hluboká - Háje - Milešov

Krásno nad Teplou - Schönfeld - Krásno nad Lesy - Synfelt - Schönfelda

Tyto stránky nejsou provozovány obcí Krásno, jejich náplň pro Vás zpracovává Ing. Jan Masopust (který je zárověň vlastníkem domény www.krasno.info) se svými spolupracovníky.

Z Krásna a okolí:

 

 

Krásno městem!?

 
Krásno se po několika desetiletích může opět stát městem, kterým bylo již od roku 1529. Je to jedinečná příležitost, která by mohla a měla nastartovat rozvoj obce. Jste pro? Vždyť Krásno má dvě náměstí, má městský znak, a přitom je označováno za vesnici. Pošlete svůj názor sem. Děkuji.

 

 

Vážení návštěvníci neoficiálních stránek královského města Krásno, jak jste si všimli, dlouhou dobu se na této straně neobjevilo nic nového. Není to tím, že by s v Krásnu nic nedělo, spíše naopak, ale tím, že hlavní přispěvatelé jsou zaneprázdněni natolik, že na psaní příspěvků nemají čas. Pro návštěvníky, kteří nejsou zblízka, se zmíním pouze o své osobě – v současné době pracuji jako místostarosta obce Krásno, aktuality se v dohledné době budou objevovat na oficiálních stránkách. Doufám, že i pro tyto stránky později najdu uplatnění – už samotná jejich návštěvnost je pro mne závazkem. A samozřejmě se nebráním ani nabídce na spolupráci s někým z Vás. Kontakt krasenaci@seznam.cz je stále aktivní.

-17.10.- Volby jsou téměř tady, v pátek a v sobotu bude každý mít šanci ovlivnit dění v následujících letech. Věřte, že je velká škoda takovou šanci promarnit, a tak si všechny dovoluji vyzvat: přijďte a volte!!!
A nějaké doporučení? Tak třeba:
1/ zároveň s volbami obecními se konají i ty senátní, a tak si dejte velký pozor na možnou záměnu obálek, lístek v té nesprávné je neplatný!!!
2/ nevěřte nikomu, kdo tvrdí, že někdo nemůže kandidovat, zákon to zakazuje jen osobám nesvéprávným!!!
3/ nevěřte ani tomu, kdo si přivlastňuje i zásluhy ostatních
4/ nezapomeňte, na volebním lístku můžete zakřížkovat kandidáty i z několika kandidátních stran, nesmí jich však být více než 11!!!

-30.8. - A znovu ke komunálním volbám, které se nám kvapem blíží, z různých zdrojů jsme získali jména těch, kteří se budou o hlasy kráseňáků ucházet - číslo před názvem strany určuje pořadí volebních stran na hlasovacím lístku:
   1/ Sdružení nezávislých kandidátů
   2/ Česká strana sociálně demokratická
   3/ Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Krásno
   4/ Sdružení nezávislých kandidátů - ženy
   5/ Sdružení nezávislých kandidátů Hasiči pro Krásno
   6/ Sdružení nezávislých kandidátů Změna je život
.

-25.8. - 4.6. jsme zde komentovali výsledky parlamentních voleb. Zdá se, že se začínají naplňovat nejčernější obavy. Přestože věřím, že řadoví členové sociální demokracie nesouhlasí s vydíráním s. Paroubka - viz prohlášení ODS zde, tak jen tiše mlčí. Myslím, že už by se měli ozvat. A stejně tak by se měli ozvat i příznivci KDU. Protože hrozba znovuustavení národní fronty je od včerejška na stole. A soudruzi mají další postup zcela jistě velmi dobře promyšlený. Lidé probuďte se, něco takového přece nechceme!!

-22.8. - V sobotu 26.8. od 14:00 hodin se na krásenském fotbalovém hřišti koná pro naše děti rozloučení s prázdninami, nazvané "Nebojte se víceboje". Pořádá ho pro Vás Baník s Rozhledem a se spoustou dalších dobrovolníků. V rámci odpoledne se uskuteční i fotbalové utkání dětí proti krásenským ženám, takže určitě bude o zábavu postaráno. Občerstvení pro Vás je samozřejmě zajištěno. Přijďte se bavit. V případě nepříznivého počasí je připravena i mokrá varianta na sále kulturního domu.

-15.8. - Tak všichni zajisté zaregistrovaly výpadek v aktualizaci těchto stránek. Ale i autoři webových stránek si museli vybrat zasloužený odpočinek. Teď už se vše zase vrátí do normálu.
Dnešní den byl poslední pro zaregistrování volebních stran pro komunální volby do zastupitelstva obce Krásno. A výběr voličů bude široký. Již nyní víme, že kandidovat budou: Sdružení nezávislých kandidátů - ženy, Sdružení nezávislých kandidátů Změna je život, Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Krásno, Sdružení nezávislých kandidátů Hasiči pro Krásno, Sdružení nezávislých kandidátů a Česká strana sociálně demokratická.

-21.6. - Překvapivě nikoliv v poslední možný den, ale o dva dny dříve, tedy 28.6. se bude konat schůze zastupitelstva, na které se bude projednávat závěrečný účet obce. Již tradičně je závěrečný účet zveřejněn bez Zprávy o přezkoumání hospodaření, což opět znamená porušení zákona. A zřejmě se nespleteme, když napíšeme, že bude schválen bez výhrad, i když byly zjištěny chyby a nedostatky...
    1. došlo k porušení rozpočtové kázně v organizační složce obce Obecní správa lesů - vedoucí F. Bejček
    2. došlo k nedodržení zákona o cestovních náhradách v organizační složce obce Obecní správa lesů - vedoucí F. Bejček
    3. činnost finančního výboru nebyla v souladu se zákonem o obcích - česky řečeno nepracoval - předseda F. Bejček????????
        - Zdůvodnění: protože zastupitelstvo předsedu výboru odvolalo (pozn. a krajský soud toto odvolání potvrdil), a ten se odvolal k Ústavnímu soudu (pozn. neodvolal, podal ústavní stížnost), tak nebyl přijat náhradník. I v tomto zdůvodnění se zapomnělo na skutečnost, že ústavní stížnost nemá odkladný účinek, a že zastupitelem se stal tento náhradník ze zákona. Pozdější rozhodnutí Ústavního soudu, které je vykládáno jako vrácení odvolaného zastupitele do funkce, však již tuto skutečnost nemohlo změnit. Měl být zvolen nový předseda výboru, a bylo po starostech. Ale ono je zřejmě lépe nepracovat.
    4. činnost kontrolního výboru nebyla v souladu se zákonem o obcích - taktéž nepracoval - předseda Š. Kalbáč
        - Zdůvodnění: nemoc předsedy - bohužel se zapomnělo na to, že výbor má další čtyři členy. Ale ona by ta kontrola stejně asi mnoho nezkontrolovala, stejně jako v předcházejících letech.

-19.6. - A opět sobota - 17.6. Kdo se nebyl podívat v kostele na vystoupení pěveckého sboru Boni Pueri a zřejmě našeho nejlepšího varhaníka Jaroslava Tůmy, určitě udělal chybu. Komentář mluvící za vše, naleznete V SOKOLOVSKÉM DENÍKU.

-12.6. - V sobotu 10.6. proběhl na krásenském hřišti Dětský den. Myslím, že se jako vždy vydařil, poděkování patří všem, kteří se podíleli na jeho průběhu - finančním příspěvkem, věcným darem a nebo svou prací. Tak tedy Děkujeme!!!!!!!

-5.6. - K předcházejícímu komentáři jeden příklad z praxe a z naší obce o tom, jak si někteří lidé představují demokracii: veřejně v médiích vyjádříte svůj osobní názor na nějakou věc, týkající se veřejné osoby. Této osobě se váš názor nelíbí, a bez ohledu na skutečnost, zda je názor pravdivý, či nikoliv, podá na Vás trestní oznámení pro pomluvu. Vůbec tohoto člověka – nebo spíše soudruha - nezajímá, že svoboda projevu je jedním z hlavních základů demokratické společnosti, a to zejména pokud jde o svobodu politické a veřejné diskuse, a že již nežijeme v době okresních tajemníků KSČ, ač by si to možná z hlouby duše přál.
   Neříkáš to, co chceme slyšet? Za katr s Tebou! Píšeš to, co se nám nelíbí? Zakázat, nebo alespoň zcenzurovat! 13% občanů Krásna volilo komunisty – ptám se tedy: opravdu s takovýmto postojem tito lidé souhlasí? Doufám, že nikoliv.
    Ptáte se, kdo je oním soudruhem? Tipněte si na krasenaci@seznam.cz . Podrobnosti někdy příště.

-4.6. - Pro nás voliče skončila v sobotu ve 14:00 možnost ovlivnit další směřování České republiky. Je třeba říct, že jsme to politikům nijak neusnadnili. Mnozí chtěli změnu - dokonce jich byla mírná většina, díky stávajícímu volebnímu systému je však rozdělení křesel ve sněmovně půl na půl. Což samozřejmě znamená, že prosazení jakýchkoliv změn bude velmi těžké, ne-li nemožné.
   Je velmi smutné kolik lidí v republice i v naší obci stále věří komunistům, je velmi zarážející, že 39% krásenských obyvatel volby ignoruje. Doufejme, že jen tyto parlamentní, a že v těch, které se budou Krásna týkat více, bude účast větší.
   Lze předpokládat, že vyjednávání o sestavení vlády nikam nepovedou, a že i ty parlamentí volby se budou v brzké době konat znovu, a do té doby nám všem, kteří si přejeme změnu nezbývá, než přesvědčovat ty ostatní, že tohle nechceme, že komunisté a ti, co se s nimi chtějí paktovat nesmí rozhodovat o budoucnosti České republiky. Že lidé, kteří sice mají plnou "hubu" demokracie, ale svými skutky demokracii a svobodu potlačují do politiky nepatří. A to nejem na celostátní úrovni, ale i na té nejnižší. A to můžeme pouze svým rozhodnutím, čí lístek vhodit do volební urny. Takže pro příště přejme všem šťastnější volbu.

Volební výsledky v Krásnu

 

 

 

 

 

 

Název politické strany

Hlasy

%

křesla

1

Strana zdravého rozumu

2

0,58%

 

5

Právo a Spravedlnost

2

0,58%

 

6

NEZÁVISLÍ

1

0,29%

 

8

Koruna Česká

1

0,29%

 

9

Občanská demokratická strana

137

39,83%

89

10

Česká strana sociálně demokratická

105

30,52%

68

11

SNK Evropští demokraté

5

1,45%

 

12

Unie svobody - Demokratická unie

2

0,58%

 

14

Pravý Blok

7

2,03%

 

18

Strana zelených

19

5,52%

12

20

Komunistická strana Čech a Moravy

47

13,66%

31

22

Národní strana

1

0,29%

 

24

Křesťanská a demokratická unie

6

1,74%

 

25

Nezávislí demokraté

8

2,33%

 

26

STRANA ROVNOST ŠANCÍ

1

0,29%

 

 

CELKEM

344

100,00%

200

 

 

 

 

Občanů s právem hlasovat:

564

 

 

 

 

 

Volební účast:

60,99%

 


-1.6. - Dnes je mezinárodní den dětí. Jeho oslavu v Krásnu si ale necháme až na 10.6. Důvodem je především předpověď počasí. Takže pro všechny děti: 10.6. v 9:00 na hřišti v Krásnu. V tu dobu začne turnaj přípravek (děti od 6 do 10 let) ve fotbale. A v jeho průběhu začnou postupně i některé z velkého množství soutěží, které pro vás organizátoři - TJ Baník Krásno a OS Rozhled ve spolupráci se Sdružením dobrovolných hasičů - připravují. A letos bude i pěna!!! Samozřejmě bude zajištěno i občerstvení - pečené buřty, zmrzlina, limonáda pro děti, točené pivo pro dospělé.

-4.5. - Asi se shodneme, že nejvýznamější akcí uplynulého víkendu bylo "techno" na letišti. I když názory na tuto akci se různí, je třeba přiznat, že vyjma poslední noci jsme nezaznamenali výrazné stížnosti, že se o Krásnu psalo a mluvilo (a to v dobrém) a že i mnoho krásenských tuto akci navštívilo a bylo spokojených. A co se psalo: Mladá fronta Dnes, Deníky Bohemia, Právo.

-18.4. -Archeologický výzkum kostela sv. Mikuláše u obce Hrušková svou vlastní doménu. Od pátku je přesunut na adresu www.krudum.cz. A určitě stojí za shlédnutí. Přinášíme Vám první fotografie.

-18.4. -Velikonoční turnaj v ping-pongu porušil tradici. Nezvítězil nikdo z rodiny Kvapilových. Na prvním místě tentokrát stanul Míra Jelínek, Tomáš Kvapil byl druhý, třetí skončil Miloslav "Gimi" Homolka a čtvrtý Petr Urbánek.

-13.4. -Horní Slavkov navštívil v doprovodu hejtmana prezident republiky Václav Klaus. Přinášíme Vám první fotografie.

-10.4. -Článek v MF Dnes "Krásno odmítlo investora. Slavkov o něj stojí" je - doufejme - jen opožděným aprílovým žertem. Pokud by však měl být alespoň zčásti pravdivým, je jednání zástupců obce skutečným hazardováním s dalším osudem Krásna. Doufejme, že zástupci obce i zástupci KMK zasednou k jednacímu stolu a najdou řešení, které bude přínosem pro Krásno. Jednu z výzev najdete zde.
-10.4. -OS Rozhled pořádá v sobotu 15.4.2006 od na velkém sále turnaj v ping-pongu. Přijďte si zasportovat a případně vyhrát nějakou cenu. Plakát najdete zde.
-10.4. -Ve čtvrtek 13.4.2006 v rámci návštěvy Karlovarského kraje navštíví sousední Horní Slavkov prezident republiky Václav Klaus. Podrobný program zde.
-03.4. -Podle informací z různých zdrojů proběhne poslední víkend v dubnu na letišti v Krásnu po roční přestávce velká hudební akce - technopárty. Setkáme se letos s pochopením a tolerancí, a nebo přijdou zákazy, a nebo dokonce obušky...???? Co takhle malá anketa:
Konání technopárty:
1. Vítám a podporuji, podpořím návštěvou...70%
2. Jsem zásadně proti, je třeba zakázat....10%
3. Dá se to vydržet, Krásno se zviditelní..10%
4. Je to obtěžování, Krásnu to uškodí......10%
Celkem hlasujících:........................10
Hlasujte na krasenaci@seznam.cz. Uveďte věk!!

V roce 2004 proběhla podobná akce bez problémů - viz dobové zprávy.
-27.3. -A je tady jaro, do Krásna začínají přicházet první turisté. Doufejme, že nepojedou autobusem. Zastávka asi není místo, kterým bychom se mohli chlubit. Zde najdete několik ukázek, jak to vypadat nemá.
-23.3. -I divák se špatným zrakem si mohl na plátně v kulturním domě naplno vychutnat jednání zastupitelů. Scénu totiž oživil dataprojektor, který na velké plátno promítal dění v sále. Řečníky tak bylo možné sledovat v detailech a všímat si jejich výrazu ve tváři během jednotlivých výstupů. Na stěnu byl promítán obraz, který viděli i lidé doma u televizorů,... Science fiction? Nikoliv. V Chodově je to realita. U nás jsme rádi za zveřejnění usnesení.
-22.3. -Na Biskupství plzeňském proběhlo již 3.3. jednání zástupců OS Rozhled a rodáků, žijících v SRN s biskupem Mons. Františkem Radkovským a generálním vikářem P. Adriánem Zemkem. Foto naleznete zde.
- 8.3. -Včera se opět konalo veřejné zastupitelstvo. Pan starosta vyslyšel kritiky, kteří požadovali jeho konání v čase, kdy se to všem hodí, a stanovil jeho začátek na 12:00. Není to vtip.
- 7.3. -Obec Krásno se na základě výzvy OS Rozhled opět připojí 10.3. ke kampani Vlajka pro Tibet. O kampani se více dovíte na www.tibinfo.cz .
- 2.2. -Informační listy č. 1/06 v elektronické podobě zde.
- 1.2. -Tak to tu ještě nebylo. Krásno má černého zastupitele. Ano, ač se to zdá neuvěřitelné, pohrdání zákony této republiky se dostalo až takto daleko. 30.1. se konalo zastupitelstvo obce a mezi zastupiteli seděl F.B., a přestože nemá mandát zastupitele, vesele hlasoval. Chcete vědět podrobnosti? Napište na krasenaci@seznam.cz.
-29.1. -Vyšlo pokračování zajímavých informací o hospodaření našeho zastupitelstva, jak jinak v Informačních listech č. 1/06. Brzy Vám je poskytneme i v elektronické verzi.
- 2. 1. -Mezi svátky vyšlo další číslo Informačních listů Lenky Sidorjakové. Kdo je nečetl, určitě prohloupil, obsahují mnoho zajímavých odhalení hlavně o tom, jak se hospodaří s našimi penězi. Pokud se Vám do ruky nedostaly, zde jsou v elektronické verzi.

Starší zprávy naleznete v archivu.

 

VIZITKA KRÁSNA

 

   
  

 

Kniha návštěv


Stránky jsou průběžně doplňovány, k čemuž můžete přispět i vy.
Máte-li jakékoliv zprávy, informace, poznámky, obrázky nebo jinou možnost doplnění, úpravy či vylepšení těchto stránek, napište!!!!!

V případě, že jde zprávu, kterou si ihned mají přečíst všichni uživatelé, používejte "Knihu návštěv" ( ← ), pokud chcete předat zprávu pouze administrátorovi, klikněte na "Poznámkový blok" ( → ).

Znáš-li heslo, vstup do tajné komnaty.

Od 23.9.2004 jsi zde jako návštěvník č.

Ahoj__

...a pro porovnání!!! Zde najdete odkaz na oficiální stránky obce Krásno.

© Ing. Jan Masopust