Archiv starších zpráv (13.12.2004 - 31.12.2005)

-28.12. - Víte, že v Krásnu probíhá sbírka, která by měla pomoci zachránit náš kostel? Podívejte se zde.
-23.12. - A opět občanské sdružení Rozhled, tentokrát ve spolupráci s obcí Krásno a Restaurací U Divočáka, pořádá 30.12.2005 Silvestr pro děti - odpoledne bude pro ty nejmladší maškarní rej, v podvečer pak pro -náctileté discotéka. Neváhejte!!! Vstup je zdarma!!!!
-23.12. - TJ Baník Krásno a občanské sdružení Rozhled - sdružení pro rozvoj Krásna pořádají v pondělí 26.12.2005 turnaj ve stolním tenise. Na sále Restaurace U Divočáka od 13:00 pro děti, od 15:00 pro dospělé. Přijďte si zahrát a vyhrát nějakou pěknou cenu.
-22.12. - Chcete se dozvědět něco více o historii našeho okolí? Tento týden vydalo Krajské muzeum Sokolov knihu Zaniklé obce na Sokolovsku, která mapuje osud asi třiceti obcí a dvaceti osad, které v minulém století zmizely z mapy v okrese Sokolov. Zánik města Čistá, kde ještě za první republiky žilo 1200 obyvatel, patří mezi nejznámější. Po poválečném odsunu Němců a zřízení vojenského pásma ho připomíná jen pomníček na bývalém hřbitově.
-21.12. - Futsalový tým KMK Granit zvítězil ve druhém turnaji Karlovarské firemní ligy. Celkově je prozatím na třetím místě. Tuto ligu hraje 24 týmů, takže jde určitě o velký úspěch. Gratulujeme!!!
-13.12. - V neděli 18.12. od 16 hodin na sále Restaurace U Divočáka opět zazní koledy a písně s vánoční tématikou - zazpívají La Dolce Vita a zahrají Sokrati. Po skončení se půjde zpívat i na Náměstí k vánočnímu stromu, kde nebude chybět tradiční svařák. Nenechte si to vše ujít. Akci pořádá občanské sdružení ROZHLED s finanční podporou obce Krásno.
-12.12. - Z oficiálních stránek obce jsme zjistili, že je nás již 706. Tedy o sedm více než před půl rokem. Zajisté dobrá zpráva. Ale chtělo by to vyšší tempo, byly doby, kdy v Krásnu žilo lidí ke třem tisíscům...
- 7.12. - To bylo v pondělí radosti. Přišel Čert s Mikulášem a Andělem, přinesli dárky těm hodným, a ty méně hodné pro výstrahu Čerti pošpinili pekelnými sazemi. A protože v minulosti si mnozí mysleli, že tu špínu snadno smyjí, spojili se letos Čerti se starostou a smluvili se: Čerti za pomoci zlých kouzel zvýšili tlak ve vodovodním potrubí, to nevydrželo a Krásno bylo bez vody. Jindy by se samozřejmě ihned hledala závada a co nejrychleji se odstranila. Tentokrát nikoliv. Starosta musel dodržet svou část dohody s peklem. A tak se k opravě přistoupilo až druhý den v poledne. Jistě nyní i každý pochopí, proč nebyl občanům poskytnut náhradní zdroj vody. Nebo máte jiné vysvětlení???
- 6.12. - Již před delší dobou dostali občané Krásna lekci ze slušného chování a výkladu z gramatiky. Dozvěděli jsme se např. že slovo „debilní“ není vulgární, protože se píše s měkkým „i“. S takhle kuriozním vysvětlením se starosta Otto Wied zastal pana Pribola, který na veřejném zasedání zastupitelů slovně napadl v publiku sedící Lenku Sidorjakovou. Celý článek je zde
- 1.12. - V neděli na svatou Barboru se ve 13.00 hodin uskuteční bohoslužba v kostele sv. Mikuláše na Hruškové. Slavnostní bohoslužbu pořádají organizátoři archeologického výzkumu (Krajské muzeum Karlovy Vary a Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov) ve spolupráci s Řádem křižovníků s červenou hvězdou. Akce bude spojena s obnovením staleté tradice zahájení mikulášské nadílky. Po více než pěti staletích tak poprvé v areálu pozdně románského kostela zazní slovo Boží a sv. Mikuláš v duchu dávných bájí a pověstí regionu osobně vyrazí od Krudumu nadělovat.
- 30.11. - Po delší přestávce opět nějaká změna na našich stránkách. Všimněte se znaku. Má novou grafickou podobu, asi by takto nějak měl správně vypadat.
- 16.9. - V pondělí jsme psali i o "trochu zastupiteli". Tak ještě jeden názor: Mandát člena zastupitelstva zaniká, vysloví-li to příslušné zastupitelstvo. Člen zastupitelstva se může domáhat zrušení usnesení zastupitelstva u správního soudu. Ten rozhodne do dvaceti dnů. Právní moc toto usnesení nabývá vyvěšením na úřední desce soudu. Mandát člena zastupitelstva zaniká dnem právní moci rozhodnutí soudu, kterým nebylo usnesení zrušeno. Následující den nastupuje náhradník. To říkají zákony. Nic víc, nic míň. A podle našich informací, usnesení soudu právní moci nabylo. Takže nač čeká pan starosta???
- 13.9. - Další zasedání je svoláno na 26.9.2005!! Proč tak pozdě? Vypadá to jako zdržovací taktika, protože starosta je při nízké účasti svolat náhradní zastupitelstvo do 15-ti dní, tedy klidně i na druhý den. A nebo nic nespěchá?
- 12.9. - Tak se nám opět nesešlo zastupitelstvo v dostatečném počtu. To je nadělení - poté, kdy Finanční výbor nemá předsedu, Kontrolní výbor v podstatě nefunguje, přestává být funkční i zastupitelstvo. Někteří jsou dlouhodobě nemocní, někteří jsou zastupiteli jen trochu a místo pro náhradníky neuvolní, někteří prostě jen pro zaneprázdnění nechodí. Poslední zastupitelstvo bylo 30.6. a pokud se zastupitelé v dostatečném počtu nesejdou do Silvestra, Ministerstvo vnitra je rozpustí. Přitom na schválení čeká pěkná řádka věcí.
- 28.8. - Na stránkách Vizitka Krásna byl uveřejněn otevřený dopis L. Sidorjakové. Stojí za to, si jej přečíst!! Najdete jej zde.
- 18.8. - 11.1. jsme Vás informovali o tom, že na Krudumu opět vyroste rozhledna, a že to bude ještě letos. Musíme tuto informaci poopravit. Vzhledem k tomu, že stavba je teprve ve fázi územního rozhodnutí, bude nejspíš stát až příští rok. Nebude však kamenná, ale ocelová. A nebude vysoká 30 metrů, ale dvojnásobek (ve výšce 30 m bude vyhlídkový ochoz, zbytek bude tvořit měřicí stanice telekomunikačního úřadu). Uvidíme, jak bude vypadat v krajině. Mimochodem - bude stát těsně mimo CHKO Slavkovský les na pozemku města Loket.
- 16.8. - byl na našich stránkách návštěvník s pořadovým číslem 2000. Vzhledem ke skutečnosti že 4.2. bylo návčtěvníků 1000, znamená to více než 5 návštěvníků denně. To je velice slušné. Díky.
- 24.7. - Bischofsgrün - Krásno 2:4 V dlouho vyrovnaném přátelském utkání rozhodly góly Míry Jelínka, Mariána Koláře a Jirky a Michala Urbánka. Krásno navíc zvítězilo i v penaltovém rozstřelu starostů i hráčů.
- 19.7. - V neděli 24.7. jedou zástupci obce opět navštívit partnerskou obec Bischofsgrün. Během návštěvy proběhne - mimo jiné - přátelské utkání fotbalistů obou obcí a vystoupení souboru Máj.
- 15.7. - Dětské hřiště slavnostně otevřeno. Doufejme, že nám ho někdo brzy nezničí.
- 9.7. - Přes nepříznivou předpověď počasí se uskutečnil 15. ročník turnaje O krásenskou bečku za účasti 16 mužstev z celé republiky. Celý den bylo slunečno a zvítězili slavkovští Beverly. Více na www.krasenskabecka.wz.cz !!
- 8.7. - I druhý pokus o slavnostní otevření dětského dne pokazilo počasí. Kdy proběhne se dozvíte z rozhlasu a z plakátů.
- 4.7. - O víkendu se v Krásnu konalo tradiční setkání rodáků. Více na www.rozhled.unas.cz 
- 4.7. - Slavnostní otevření dětského dne zhatilo počasí. Otevření by tedy mělo proběhnout v pátek 8.7.2005.
- 3.7. - Dnes byl rozlosován 15. ročník turnaje v malém fotbale O KRÁSENSKOU BEČKU. Rozlosování najdete zde!!
- 29.6. - 9.7.2005 proběhne na travnatém hřišti v Krásnu 15. ročník turnaje v malém fotbale O KRÁSENSKOU BEČKU.Turnaj pořádá FC Divočák Krásno.
- 29.6. - Dárek k zakončení školního roku a začátku prázdnin je přípraven pro všechny děti. Slavnostně bude otevřeno obecní dětské hřiště, na jehož zprovoznění se podílelo spousta rodičů i nerodičů. Doufejme, že nám chvíli vydrží, a že si ho někteří návštěvníci nebudou plést s posilovnou nebo výběhem pro čtyřnohého miláčka.
- 29.6. - K zatajování informací ze strany starosty vyšla ještě jedna pěkná reakce. Přečtěte si ji!
- 28.6. - V sobotu 2.7. proběhne tradiční Setkání kráseňáků (vím, že je to nespisovně, ale líbí se mi to víc). Program najdete zde.
- 24.6. - Omluva: Zastupitelstvo dne 30.6.2005 se koná už od 16:00. Zdůvodnění chyby: Optimismus. A že není vyvěšen audit? Ani zastupitelé jej nedostali k prostudování!!!
- 22.6. - Anketa z 1.3.2005 (viz níže) je k dnešnímu dni ukončena. Správnou variantu neuhodl nikdo. Správná byla totiž po dnešním rozhodnutí Ústavního soudu varianta č. 5 ???????????. Sporná novela zákona byla zrušena.
- 22.6. - Upřesnění k aktualitě z 31.5.2005, týkající se rozpočtu: že bylo členění nedostatečné nejen z pohledu zastupitelů a občanů, ale i podle samotného zákona, který ukládá územnímu samosprávnému celku zpracovat návrh rozpočtu podle rozpočtové skladby. Není však uloženo, aby tento návrh byl připraven v úplném členění, které rozpočtová skladba umožňuje. Je tedy na vůli zastupitelstva, v jakých podrobnostech si nechá návrh rozpočtu předložit. V ustanovení § 12 zákona 250/2000 je pouze uloženo, že návrh rozpočtu má být připraven v takovém podrobném členění, aby vyjadřoval závazné ukazatele vztahu obce ke svým orgánům, ke svým organizacím a k příjemcům dotací z rozpočtu obce. A to - jak uznáte - není.
- 21.6. - Následující zastupitelstvo obce, na němž se bude schvalovat závěrečný účet obce za rok 2004, se koná opět v poslední možný den - 30.6.2005. Tentokrát od 18:00, pro změnu ve čtvrtek. A myslíte, že byl včas závěrečný účet vyvěšen na úřední desce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření? Nikoliv, přestože tuto povinnost stanoví zákon. Viz Zprávy Ministerstva financí.
- 17.6. - Krásenské zastupitelstvo má díky starostovi opět z ostudy kabát!! Proč? Odmítl sdělit, jak nakládá s našimi penězi. Přečtěte si v Mladé frontě nebo v Sokolovském deníku. A jak to dělají jinde se taky dozvíte v Mladé frontě.
- 13.6. - Opět se konalo zastupitelstvo obce, opět o něm nikdo nevěděl. A opět bylo od 16:00 hod. Výborně:o(((((
- 11.6. - OS Rozhled ve spolupráci s Baníkem a místními hasiči pořádal Dětský den - malovalo se na Náměstí a soutěžilo na hřišti. Bohužel bylo trochu chladněji, než si všichni představovali, a tak účast byla letos o málo menší. A bohužel nebyla slíbená pěna. Ale těšte se - bude. Snad jako dárek k prázdninám. A fotky jsou zde.
- 01.6. - Všem dětem přejeme vše nejlepší. A pokud nevíte, kdy se bude den dětí slavit v Krásnu, tak si dobře zapište: 11.6. A kdo jej pro Vás uspořádá? Bude to opět OS Rozhled a Baník Krásno, a letos ve spolupráci i s místními hasiči. Takže se těšte.
- 31.5. - Všimli jste si, jak kvalitně byl zpracován rozpočet, který byl (možná) 15 dní vyvěšen na veřejné desce? Byl velice přehledný (celkem asi deset řádků) a měl vysokou vypovídající hodnotu.
- 30.5. - A první úspěch "akce tabule". Kdo věděl, že se dnes koná zatsupitelstvo, na němž bude schvalován rozpočet. Asi nikdo. Navíc rozpočet se opět projednával od 16:00. A pak, že jim do toho furt bude někdo mluvit. Nebude! Je to "veřejné"?? Je!!! Tak co víc chcete!!!
- 29.5. - Zvykli jste si přečíst si informace o dění v Krásnu na informační tabuli na Náměstí? Tak teď již máte smůlu!! Tabule byla odstraněna (správněji přestěhována naproti radnici), zřejmě z důvodu, že na Náměstí chodí málo lidí, a na radnici každý. Co si o tom myslíte? Asi nejvhodnější výraz je "arogance (co ti je do naší práce občane, hlavně nás přijď znova zvolit)".
- 28.5. - Pohled z Krásna - to je v širokém okolí ojedinělá soutěž, kterou pro Vás pořádá občanské sdružení Rozhled. Namaluj obrázek s motivem Krásna a můžeš vyhrát atraktivní cenu. Navíc Tvůj obrázek bude vystaven a pokud vyhraješ, vyjde obrázek na pohlednici. Takže maluj a vyhraj. Podrobnosti zde.
- 17.5. - oficiální stránky obce se neustále zlepšují, možná se jednou dočkáme i toho, že tyto neoficiální budou zbytečné. Uvidíme.
- 14.5. - konali se 25. Staročeské máje a byla podepsána Partnerská smlouva mezi Krásnem a Bischofsgrünem (SRN).
- 27.4. - na dnešní den svolal starosta "veřejné" jednání zastupitelstva. A proč "veřejné"? Bylo svoláno na středu od 16:00 hodin, asi mají v tu dobu všichni volno. Ani tato >>sabotáž<< však nevyšla. Účast byla slušná. A ptáte se proč nebyl schválen rozpočet? Bohužel se Finančnímu výboru podařilo těch verzí rozpočtu udělat více a těžko se vybíralo, která je ta správná. . A z funkce zastupitele byl kvůli střetu zájmů přece jen odvolán F. Bejček. Ale kličky se hledají.
- 30.3. - málem jsme byli překvapeni při pohledu na stránky obce. Představte si, že starosta obce už ví, jak se jmenuje. Jedno "t" tedy bylo vypuštěno. Naopak po několika letech byl splněn zákon a na oficiálních stránkách obce jsou zveřejněny informace dle zákona číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Alespoň se tak ten dokument jmenuje, o jeho úrovni se přesvěčte sami (např. zde). A když jsme psali o malé účasti na Obecním bále, nedivme se - ani na stránkách obce o něm není zmínka. A máme elektronickou podatelnu. Ostatní chyby zůstávají.
- 30.3. - uskutečnila se další schůze zastupitelstva obce. Měl se schvalovat rozpočet, bohužel jej Finanční výbor nepředložil. Ptáme se pročpak asi? Státní rozpočet schválen je, není tedy nač čekat. Důvody, které jsme slyšeli, byly velmi chabé. Co se děje???
- 26. 3. - proběhla Crazy velikonoční zábava. Sál byl vyprodaný, návštěvníci spokojeni. Velmi dobře!
- 12. 3. - se uskutečnil Obecní bál. Ceny v tombole kvalitní, program slabší, návštěva ještě slabší. Škoda!
- 10. 3. - Obec Krásno se na základě výzvy OS Rozhled připojila ke kampani Vlajka pro Tibet. O kampani se více dovíte na www.tibinfo.cz .

Tak je to tady.

1.3.2005 začala platit novela zákona 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí. Pravda, postup při jejím schvalování byl asi značně nestandardní, přesto 28.2.2005 vyšel ve sbírce zákonů a je nutno jej respektovat. A co se tak důležitého tímto zákonem mění? V Krásnu jedna důležitá věc – dlouho kritizovaný stav, kdy jeden zastupitel seděl na více židlích – bude minulostí alespoň zčásti (samozřejmě pouze za předpokladu, že zákon bude respektován, což bohužel není v našich krajích samozřejmostí).

Jsme zvědavi, jaké bude rozhodnutí, varianty jsou asi jen čtyři nebo pět:

  1. takovýhle zákon pro nás neplatí
  2. dobrá, zákon platí, ale mi si najdeme cestičku, jak ho obejít
  3. nedá se nic dělat, zákon je zákon, odstupujeme z funkce zastupitele
  4. nedá se nic dělat, zákon je zákon, odstupujeme z funkce vedoucího Obecní správy lesů.
  5. ??????????

Co vy na to? Hlasujte na krasenaci@seznam.cz.

 

- 15. 2. přidány lednové fotky Krásna
- 7. 2. jsme na stránky umístili odkaz na Obecně závaznou vyhlášku obce "O čistotě a veřejném pořádku v obci č. 1/2003". Je nutno upozornit, že tato vyhláška nikdy nebyla schválena zastupitelstvem, tudíž je neplatná.
- 6. 2. byl doplněn odkaz "Audit 2002".
- 4. 2. vstoupil na naše stránky návštěvník č. 1000.
- 31. 1. byl umístěn odkaz na tyto stránky na portál Karlovarského kraje, do sekce "Odkazy - Naše obce  K. - M."
- 22. 1.  Ministerstvo životního prostředí tvrdí: Vyšší tovární hala kazí výhled
- 11. 1.  byl zaktivován odkaz "Audit 2003" - Zpráva o hospodaření obce.
- 11. 1.  Na bájném Krudumu vyroste rozhledna - viz článek v MF Dnes.
- 10. 1.  jsme objevili výraznou změnu na oficiálních stránkách obce. Bylo uveřejněno historicky první usnesení Obecního zastupitelstva. Pravda až po zhruba dvou letech platnosti jednacího řádu.
-   3. 1.  odvysílala Česká televize reportáž o kritice zastupitelů v obci. Pokud jste pořad neviděli, najdete jej zde.
- 29.12. proběhl na velkém sále U Divočáka turnaj v ping-pongu, kategorii dětí vyhrál Vojta Kvapil (z 22 účastníků), mezi dospělými porazil ve finále Tomáš Kvapil svého bratra Vláďu, zúčastnilo s 26 hráčů a hráček. Ve vložené soutěži v rychlosti psaní SMS zpráv byl nejlepší Míla Schlossbauer. Podrobnosti zde.
- 28.12. Kriticky psát o zastupitelích obce se zřejmě nesmí - přečtěte si článek v MF DNES. Kopii článku najdete zde.
- 27.12. byl do odkazu na oficiální stránky obce umístěn komentář k obsahu.
- 19.12. byl zaktivován odkaz na "Denní tisk".
- 13.12. byl zaktivován odkaz na "Nové fotky - 12/04".