Boni pueri ohromili v Krásně Zelenkovými Responsorii

 
 

Sokolovský deník - 20.6.2006


 

Krásno - Ježíšem proslavený osmý starozákonní žalm hovoří o Boží slávě zvěstované ústy kojenců a nemluvňat. V sobotu promluvil Bůh v zaplněném krásenském kostele dětskými hlasy královéhradeckého chlapeckého sboru Boni pueri, který zde na pozvání Festivalu Uprostřed Evropy exceloval s výběrem z Responsorií ke Svatému týdnu od Jana Dismase Zelenky z roku 1723.

"Omnes amici mei dereliquerunt," všichni přátelé mě opustili, zněl z úst dětských zpěváků na kůru k posluchačům jako přimrazeným do lavic jímavý Kristův žalozpěv nad lidmi volanými k lásce, ale plnými nenávisti a násilí. Čistotu a naléhavost precizního sboru v rozlehlém zchátralém chrámu umocňovaly něžné i bouřící píšťaly varhan rozeznívané současným nejlepším českým varhaníkem Jaroslavem Tůmou. Lidé jen těžko zadržovali slzy.

Zelenkova Responsoria patří k nejnáročnějším dílům, do nichž se Boni pueri pustili. Sbormistři Pavel Horák a Jakub Martinec si je vybrali v rámci své dramaturgické linie českých barokních skladatelů a národního projektu České sny, nad kterým převzali záštitu Magdalena Kožená a Václav Havel. Zelenkovo komplikované hudební uvažování, v mnohém tolik odlišné od jeho kompozičně přehlednějších barokních současníků v čele s Johannem Sebastianem Bachem, znali malí zpěváci již z korunovační opery Sub olea pacis, kterou často provádí. Responsorii se ale dotkli samých hranic svých možností a celý sbor to slyšitelně posunulo o velký a těžký krok dál. Výsledek je ohromující.

Festivalové publikum bylo svědkem zcela mimořádné interpretace jednoho z vrcholů Zelenkovy vokální tvorby a zároveň jednoho z nejlepších příkladů zhudebnění velkého biblického příběhu v barokní hudbě. Odměnou sbormistrům i dětským zpěvákům byl velký aplaus, po kterém Boni pueri přidali ještě Kyrie od barokního skladatele a krásenského rodáka Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, který se zde narodil právě před 350 lety.

Fotografie: Boni pueri v Krásně.

Foto A. Kunc

(tk)