Obecně závazné vyhlášky obce Krásno

 

Bohužel, do současné doby se nám podařilo získat text pouze jediné OZV, zřejmě to bude proto, že jiná zatím ani není. I tato jediná má však své ale. Nebyla totiž nikdy schválena obecním zastupitelstvem a je tudíž neplatná. Přesto se podle ní občas na obci pracuje, proto Vám její text přinášíme.

1. Obecně závazná vyhláška "O čistotě a veřejném pořádku v obci č. 1/2003 - neplatná